Hoe kunnen we helpen?

Weergave van resultaten Documentcontrole

Je bent hier:

Weergave

Als de weergave van de resultaten in Check4ID is ingesteld op “Gedetailleerd met informatie“, dan worden de resultaten na een succesvolle scan overeenkomstig getoond.

Daarnaast zijn andere instellingen voor de documentcontrole van invloed op de resultaten waaronder:

Weergave uitgebreide documentcontrole

Sectie 1: Pasfoto, type document, naam, nationaliteit, geslacht, leeftijd en resultaat document controles

Sectie 2: Navigatie panel voor persoonsinformatie, documentcontroles en gedetailleerde controles

Sectie 3: Persoonsinformatie

Persoonsinformatie en Document overzicht

Nadat u met Check4ID een succesvolle scan heeft afgerond zal als resultaat een eerste weergave worden getoond van de uitgelezen gegevens. Deze weergave is opgebouwd uit een aantal secties welke identiteitsbewijs afhankelijke informatie bevatten. Zo heeft een rijbewijs meer secties.

Als u naast de MRZ ook de NFC chip van het identiteitsbewijs heeft uitgelezen ziet u in de eerste sectie de pasfoto, het type document, het resultaat van de documentcontrole en volledige naam, nationaliteit, geslacht en leeftijd van de persoon.

U kunt de pasfoto ook vergroten door deze te selecteren. De overige account afhankelijke functies in deze sectie worden uitgelegd in onze FAQ: “Uitleg van de resultaten na een Scan“.

Navigatie Panel

In dit panel kunt u de andere weergaven, zoals document controles en gedetailleerde controle weergave selecteren. Wat u kunt selecteren is afhankelijk van uw account bij scanactive.com.

Persoonsinformatie

In deze sectie, welke identiteitsbewijs afhankelijk is, ziet u de gegevens van de persoon waaronder:

 • Voornaam en achternaam
 • Volledige naam
 • Geboortedatum
 • Geslacht en Nationaliteit

Naast dat deze sectie identiteitsbewijs afhankelijk is, zijn de instellingen welke zijn ingesteld bij de privacy instellingen van belang voor de weergave van gegevens in deze sectie.
Wat u dus wel of juist niet ziet.

Document Overzicht

In het document overzicht vind u de informatie over het document zelf waaronder:

 • Het type document, bijvoorbeeld ID Kaart, Paspoort of rijbewijs
 • Het documentnummer
 • De vervaldatum
 • Uitgevende instantie

Ook in deze sectie zijn de gegevens afhankelijk van het identiteitsbewijs en de privacy instellingen.

Overige sectie weergaven

Overige weergaven zijn afhankelijk van het type identiteitsbewijs, maar ook van het land of uitgevende instantie welke het identiteitsbewijs heeft uitgegeven.

Hiernaast enkele voorbeelden van extra sectie weergaves welke kunnen voorkomen bij de uitgebreide documentcontrole van Check4ID.

Zo bevat een modern Nederlands rijbewijs, model 2014 en 2018 in de NFC chip een handtekening en een overzicht van de categorieën waarvoor de houder een licentie heeft.

Tevens kunnen er beperkingen van deze categorieën zijn opgenomen. Ook deze beperkingen zullen, indien aanwezig, worden weergegeven.

Ook buitenlandse identiteitsbewijzen zoals ID Kaarten, Visa’s en paspoorten kunnen extra gegevens, waaronder een handtekening van de houder van het identiteitsbewijs, bevatten.

Deze gegevens zijn opgenomen in één van de Data Groepen van de NFC chip.

Als er extra informatie is in de NFC chip van een identiteitsbewijs dan zal Check4ID deze, wanneer conform de ICAO 9303 standaard, in de weergave als een extra sectie tonen.

Voor meer informatie kunt u ook onze FAQ: “Uitleg van de resultaten na een Scan” raadplegen.

Overige Sectie: Bijvoorbeeld Handtekening of Stempel welke opgenomen is in de NFC chip

Overige Sectie: Bijvoorbeeld rijbewijs categorieën en de uitleg en/of beperking er van

Document controles en controles van de NFC chip

Check4ID voert wanneer deze zijn ingesteld, zowel controles uit op het document als op de NFC chip.

U kunt deze weergave selecteren in het navigatie panel of het weergave scherm van rechts naar links “swipen”. Deze weergave is afhankelijk van uw account bij scanactive.com.

De document gerelateerde controles zijn onder andere de vervaldatum, of wanneer ingesteld het aantal dagen voordat het document vervallen is.

Daarnaast valt de controle van de MRZ ook onder de documentcontrole en worden de controle resultaten van deze MRZ weergegeven als men niet de NFC chip benaderd of niet kan uitlezen.

Leest men de NFC chip wel uit dan zal in de controle weergave de ingestelde controles van de NFC chip getoond worden en kan men de controle van de MRZ wanneer gewenst vinden onder de gedetailleerde controle weergave.

Het resultaat van de controles wordt weergegeven als volgt:

 • Groene Vink – Controle succesvol uitgevoerd
 • Rood/Wit kruis – Controle geeft een foutmelding
 • Geel Uitroepteken – Waarschuwing, extra manuele controle geadviseerd
 • Blauw Vraagteken – Controle is niet uitgevoerd of onbekend

Voor meer informatie over deze controles lees onze FAQ: “Uitleg van de resultaten na een Scan“.

Gedetailleerde controle weergave

In de gedetailleerde controle weergave ziet u de uitgebreide informatie van alle controles welke Check4ID heeft uitgevoerd op de MRZ en NFC chip.

Deze weergave is naast het type identiteitsbewijs en de instellingen mede afhankelijk van uw account bij scanactive.com

U ziet bijvoorbeeld de aanwezige, wel of niet uitgelezen, Data Groepen van de NFC chip. Als u dit item selecteert (er op “tikt”) zal een pop-up verschijnen met een legenda.

U kunt naar beneden scrollen en ziet per controle, wat er is gecontroleerd en of de controle wel of niet geslaagd is waaronder:

 • Controle van MRZ en controle getallen
 • Gebruikte toegang methode naar NFC Chip
 • De aanwezige Data Groepen en resultaat ervan
 • Actieve en Passieve authenticatie
 • Controle van certificaat (CSCA)

Raadpleeg voor meer informatie omtrent deze controles onze FAQ:
Uitleg van de resultaten na een Scan“.