Hoe kunnen we helpen?

Document Controle

Je bent hier:

Instellingen documentcontrole iPhone

De NFC chip bestaat uit Elementaire Bestanden (EF) welke zijn opgeslagen in Data Groepen (DG). Deze Data Groepen worden weergegeven als DG1 t/m DG16.

Vergelijk EF.SOD met EF.COM

De EF.COM is de index van de Elementaire Bestanden en de EF.SOD controleert de integriteit van deze bestanden. Met deze functie ingesteld vergelijkt Check4ID beide om vast te stellen of de lijst met Data Groepen en bestanden overeenkomt.

Passieve Authenticatie

Met deze functie controleert Check4ID de lijst van hashes en aan de hand van het hash algoritme welke op de NFC chip is opgeslagen. Deze is ondertekend met een digitale handtekening.

Voor elke Data Groep kan de gewenste hash nagerekend worden en vergeleken met de op de NFC chip aanwezige hash.

Controleer ondertekenaar

Met deze functie vergelijkt Check4ID het beveiligingsobject van de NFC chip met de “DSC = Document Signer Certificate“.

Daarnaast voert Check4ID een vergelijking uit van de DSC met de “CSCA = Country Signing Certification Authority” certificaten.

Actieve Authenticatie

Dit mechanisme maakt gebruik van een challenge-response protocol op basis van asymmetrische cryptografie. Tijdens de inspectie gebruikt de chip zijn (onvoorspelbare) private sleutel om een willekeurig, door het controlesysteem gekozen, bitreeks te ondertekenen.

Als deze functie is ingesteld dan verifieert Check4ID de signatuur met de publieke sleutel die is gelezen uit de chip. De authenticiteit van de publieke sleutel wordt beschermd door de passieve authenticatie.

Verlopen Document

Controleert aan de hand van de uitgelezen expiratiedatum of de geldigheid van het ID-document is verlopen.

Controleert bijna verlopen

Controleert aan de hand van de uitgelezen expiratiedatum en de ingestelde vervaldatum grens of de geldigheid gaat verlopen.

Deze functie in combinatie met de in te stellen vervaldatum grens kan bij sommige instanties, waaronder bijvoorbeeld vliegvelden, van belang zijn.

Vervaldatum grens

Hier kan men het aantal dagen opgegeven welke als grens tussen tijd van het scannen van het Identiteitsdocument ten opzichte van de uitgelezen expiratiedatum in acht genomen moet worden voor de controle van het bijna verlopen identiteitsdocument.