Hoe kunnen we helpen?

Algemeen

Je bent hier:

Algemene Instellingen iPhone

Welke instellingen u kunt wijzigen is afhankelijk van uw account bij scanactive.com

Flitslicht

Deze instelling bepaalt of bij de start van een scan het flitslicht van de iPhone automatisch wordt geactiveerd. Dit kan behulpzaam zijn bij het uitlezen in een donkere omgeving, echter kan ook zorgen voor lichtreflecties welke het uitlezen bemoeilijken. Bij het scannen is het ook mogelijk om het licht (knop in scan scherm) aan of uit te zetten.

Scan Oriëntatie

Met deze instelling kunt u instellen of u wilt scannen in portrait, landscape of automatisch naar hoe u de mobiele telefoon houdt ten opzichte van het ID-document.

Dit kan van belang zijn bij een iPhone met een lagere cameraresolutie.

Let op!! Als u deze instelling op automatisch zet, dient u in de Instellingen van uw iPhone ook in te stellen dat het scherm automatisch draait.  

Strikte controle MRZ

Als deze functie aanstaat worden de vaste velden van de MRZ strikter gecontroleerd. Dit is mede van belang om de NFC chip te benaderen.
Als deze functie aan staat, dan kan het uitlezen van de MRZ trager zijn.

Resultaat type

Bij deze instelling kunt u, na een succesvolle scan, instellen hoe u het resultaat wenst te verwerken.

  • Leeftijdscontrole – De resultaten worden weergegeven in een specifiek voor leeftijdscontrole ontworpen resultaat scherm.
  • Gedetailleerd met informatie – Hierbij wordt na een succesvolle scan het resultaatscherm geopend met de gegevens van de houder van het document, documentinformatie, resultaten van de controle van de NFC chip en een overzicht van de uitgelezen datagroepen.

De resultaten bij leeftijdscontrole en gedetailleerd zijn mede afhankelijk van uw instellingen en account bij scanactive.com.

Statistiek bijhouden

Met deze functie op aan, worden anonieme gegevens bijgehouden van de succesvol gescande identiteitsdocumenten. Deze gegevens zijn onder andere nationaliteit, documenttypes, leeftijd en het aantal scans.

Indien gewenst kunt u periodiek de statistieken weer verwijderen en opnieuw gaan opbouwen.

Bijna ISO codes omzetten

Sommige Identiteitsdocumenten voldoen niet 100% aan de ICAO 9303 standaard. Deze worden dan ook wel zogenaamd “Near ICAO” genoemd.

Bijvoorbeeld het Duitse paspoort heeft als landcode D<< terwijl de ICAO code voor Duitsland DEU is.

Met deze functie aangevinkt (standaard) zorgt Check4ID ervoor dat de uitgelezen D<< automatisch wordt omgezet in DEU.

Filler controle getallen

De ICAO stelt dat voor sommige elementen een controle getal niet altijd in alle gevallen verplicht is, maar wel gewenst. Eventueel kan en mag het controle getal dan als filler “<” worden weergegeven.