Copyright

Alle intellectuele- en auteurs rechten met betrekking tot Check4ID en het format en de inhoud van deze app (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, logo's, geluiden, teksten en andere informatie) en de portal ScanActive, berustend uitsluitend bij ScanID B.V. en/of haar licentiegevers of verwante auteurs (hierna tezamen aangeduid als: "ScanID").

De inhoud van deze app, alsmede eraan gelieerde website(s) mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ScanID is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze app of gelieerde website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website(s).

ScanID heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie uit deze app of gelieerde website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van ScanID, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

ScanID behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.